Styrelsen för Sundveda Äng

Ölsta Soldattorp 1:4 areal 11850 m³ bruksarea 3190,2 m³

Styrelsen arbetar för föreningens bästa och det är föreningens stadgar som vi skall arbeta efter (stadgar kan ändras, fordrar två medlemsmöten som godkänner dem)

Valberedningen uppgift är att föreslå en styrelse till den årliga föreningsstämman, ni som har synpunkter eller är intresserade av styrelse arbete, hör av er till oss i valberedningen.

 

Sundveda Ängs Adress är:

Catharina Westholm    Karlsborgsvägen 31    195 33 Märsta


 

Vi som arbetar i styrelsen är
Namn Hus nr Telefon e-mail Funktion
Catharina Westholm 31 073-2193919 catharinawestholm@gmail.com Ordförande
Roine Grip 63 0723-88 33 44 roine.grip@comhem.se Vise Ordförande
Jack Fluch 41 073-661 05 45 jack.fluch@sigtuna.se Kassör
Åsa Larsson 5 070-7361153 asa6507@gmail.com Sekreterare
Sara Stockfors 25 076-635 35 83 sara.stockfors@hotmail.com Styrelseledamot
Joakim Andersson 51 0738-677713 j69andersson@gmail.com Suppleant 1
Susanne Ledin 13 0736-565416 sussieledin@gmail.com Suppleant 2
Fredrik Kattem 21 070-3860971 fredrikkattem@hotmail.com Suppleant 3
Thomas Carlsson 43 073-6548486 sundveda3@gmail.com Valberedningen1
Staffan Persson 47 076-6268296 staffan.persson3@comhem.se Valberedningen

 

 

Vi som är ÖSS representanter
Namn Hus nr Telefon e-mail Funktion
Roine Grip 63 0723-88 33 44 roine.grip@comhem.se Ordinarie
Staffan Persson 47 076-6268296 staffan.persson3@comhem.se Suppleant
Lasse Olander 31 070-3466062 larsericolander@gmail.com Suppleant

Sundveda Äng