Styrelsen för Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening areal 11850 m³

Styrelsen arbetar för föreningarnas bästa och det är föreningens stadgar som styrelsena skall arbeta efter.

Valberedningen val sker genom de olika styrelserna för områdena, en ordinarie plus en suppleant.

 

ÖSS:s Adress är

Ölsta Soldattorps Samfällighetsförening

Karlsborgsvägen 267

195 33 Märsta


Vi som arbetar i styrelsen är
Namn Område Hus nr Telefon e-mail Funktion
Mattias Andersson Hage 267 070-254 15 52 mattias78@home.se Ordförande
Stefan Johansson Park 147 070-5754735 stefan.johansson147@gmail.com Sekreterare
Roine Grip Äng 63 072-388 33 44 roine.grip@comhem.se Kassör
Jessica Järestedt Kulle 237 073-3719541 jessica.jarestedt@hotmail.com Ledamot
Mia Karlsson Backe 111 072-711 62 62 mia.karlsson62@live.se Ledamot
Susanne Lundström Johansson Hage 259 sulu1969@hotmail.com Suppleant
Helena Franzén Park 163 08-623 00 21 h.e.franzen@hotmail.com Suppleant
Staffan Persson Äng 47 076-6268296 staffan.persson3@comhem.se Suppleant
Lasse Olander Äng 31 070-3466062 larsericolander@gmail.com Suppleant
Mikael Trång Kulle 225 070-864 08 27 mikaeltrang@tele2.se Suppleant
Per Duvenfelt Backe 81 070-719 33 63 Suppleant

Styrelsen för ÖSS

 

Ny styrelse till ÖSS den 18/11 2013, klicka på Länken.